Álláshirdetés – Óvodapedagógus 2021.06

Hirdetmények Önkormányzat Pályázat

Lesencetomaji Mesevár Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Lesencetomaji Mesevár Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8312 Balatonederics, Kossuth utca 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai-szakmai feladatok törvényi előírás szerint, adminisztratív teendők, egyéb, a pedagógiai munkával összefüggő feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvodapedagógus,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik
 •       Szakmai önéletrajz
 •       Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Csilla Zsuzsanna nyújt, a 30/905-1840; 87/436-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Lesencetomaji Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVI/22/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
 •       Elektronikus úton Szigetvári Réka részére a lesencetomaj.hivatal@gmail.com E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.lesencetomaj.hu
 • www.balatonederics.hu
 • www. nemesvita.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.