Lejárt: Álláshirdetés – Óvodapedagógus 2022.06

Álláshirdetés Önkormányzat Pályázat

Lesencetomaji Mesevár Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Lesencetomaji Mesevár Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8312 Balatonederics, Kossuth utca 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda Pedagógiai Programja, illetve a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskolai képesítés, Óvodapedagógus,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Igazolás, hogy a pályázó nem áll közügyektől, foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű gyermekszeretet,
 • Kiváló szintű türelem, empátia,
 • Kiváló szintű kezdeményezőképesség,
 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű csapatmunka, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Csilla Zsuzsanna nyújt, a 06205841626 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •     Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVI/23/2022 valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
 •       Elektronikus úton ovoda.lesencetomaj@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 01.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.lesencetomaj.hu
 • www.balatonederics.hu
 • www. nemesvita.hu
 • www.lesencefalu.hu