Expired: Pályázati referens álláshirdetés

Hirdetmények Önkormányzat Pályázat

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2022 december 31 -ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91

Ellátandó feladatok: 1/32 Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzati pályázatok előkészítése, koordinálása, elszámolása Kapcsolattartás a projektmenedzsmenttel.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a közszolgálati tisztvelőkről szóló CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Középfokú képesítés,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

– A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti, pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal,

– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a kiválasztási eljárásban résztvevő személyek személyes adatait a kiválasztási eljárással összefüggésben megismerhetik és kezelhetik,

–  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Pályázatírói, projektmenedzseri tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vigh-Tardi Valéria jegyző nyújt, a 0687/536-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/250/2022. valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. vagy
  • Személyesen: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.lesencefalu.hu 2022. június 20. www.balatonederics.hu – 2022. június 20. www.nemesvita.hu – 2022 június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a benyújtott pályázati anyagokat elbírálásig őrizzük, a pályázati eljárás lezárását követően    a nyertes pályázó pályázati anyagának kivételével – megsemmisítjük

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lesencetomaj.hu honlapon szerezhet.