Pénzügyi előadó álláshirdetés

Hirdetmények Önkormányzat Pályázat

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör 3 hónap próbaidő kikötésével.

Ellátandó feladatok: Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat önálló gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézményei pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Figyelemmel kíséri a gazdálkodás tervszerűségét, nettófinanszírozás könyvelése.
 • Költségvetéssel kapcsolatos feladatok.
 • Elkészíti az éves és negyedéves beruházás-, a KIR statisztikai jelentést és továbbítja a KSH-nak.
 • Elkészíti és az intézményekkel egyezteti a normatív állami támogatás igényléséhez szükséges kimutatásokat.
 • Elkészíti a különféle támogatásokról, pályázatokról az elszámolásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Felsőoktatásban szerzett pénzügyi szakképzettség. Pénzügyi, gazdálkodási területen, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, mérlegképes könyvelő végzettség
 • Alap-, közigazgatási szakvizsga-Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • ASP rendszer ismerete.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák: pontos, precíz, önálló, felelősségteljes együttműködési készség, rugalmasság,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vigh-Tardi Valéria jegyző nyújt, a 06-87/536-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj} Kossuth Lajos utca 91. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/289/2022., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.
 • Személyesen: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások – részletes szakmai önéletrajz – iskolai végzettséget, egyéb képesítést tanúsító okiratok másolata – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata – nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik – nyilatkozat arról, hogy aláveti magát a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségnek. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022 augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.lesencefalu.hu – 2022. augusztus 4.
 • www.lesencetomaj.hu – 2022. augusztus 4.
 • www.balatonederics.hu – 2022. augusztus 4.
 • www.nemesvita.hu – 2027. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lesencetomaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022 augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály 11. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Személyügyi Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.