Hegyközség és Falugazdász

Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége

Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége:

Cím: 8312 Balatonederics, Kossuth L. u. 72/a (kerékpáros centrum épülete)
Illetékességi terület: Balatonederics, Nemesvita, Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Cserszegtomaj, Hévíz-Egregy, Rezi, Várvölgy
Elnök: Németh Iván
Hegybírók: Németh László

Telefon: +36 70 2110 624

E-mail: bederics@t-online.hu

Fogadóóra: Balatonedericsen: kedden és szerdán 9.00-15.00

 Némethné Kopházi Valéria:

Telefon: +36 70 4898725

E-mail: kophazi.valeria@hnt.hu

Fogadóóra: Balatonedericsen hétfőn 8.00-11.00, pénteken 9.00-12.00

A HEGYKÖZSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A hegyközség célja, a területén szőlőtermesztéssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességüknek javítása, valamint a korszerű származás és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése.

A hegyközség feladatai:

1. A minőségvédelem érdekében összehangolja tagjai szőlészeti és borászati szakmai tevékenységét.
2. Gondoskodik a működési területéhez tartozó szőlők őrzéséről, valamint a tulajdonosok által műveletlenül hagyott ültetvény műveléséről és növényvédelméről.
3. A névjegyzékben foglalt adatokat rendszerezi és összegzi, s azokat – egyénileg nem azonosítható módon – a hegyközségi tanácshoz továbbítja.
4. Szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását.
5. Ellenőrzi tagjainál a szőlő és borgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartását.
6. Védi a hegyközség termelőinek érdekeit.
7. Feltárja a hegyközség termékeinek származásvédelmét sértő cselekményeket.
8. Figyelemmel kíséri és véleményezi a szőlőterületeken folyó építkezéseket.
9. Szervezi, és a hegyközségi tagok nevében eljár a működési területén lévő utak, árkok, vízfolyások karbantartásában, felújításában és a termőtalaj védelmében végzendő feladatok végrehajtásában.
10. Közreműködik a hegytáj közjóléti szerepének növelésében, a túrizmus elősegítésében, a táj szépségeinek, érdekeinek propagálásában

A HEGYKÖZSÉG JOGOSÍTVÁNYAI

1. A szőlő és bortermelésre vonatkozó- jogszabályban meghatározott keretek között- a működési területén kötelező érvényű szakmai szabályokat (hegyközségi rendtartást) állapít meg és ellenőrzi azok betartását, illetve szankciókat alkalmaz a szabályszegőkkel szemben.
2. Eljár a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben, így a szőlőtelepítés, kivágás, a művelési ág-változtatás ügyeiben, a műveletlenül hagyott ültetvényekkel kapcsolatosan, a borászati üzemek létesítése és működése engedélyezésében, a szőlő termőhelyi kataszterének kiegészítése és módosítása ügyekben.
3. Javaslattételi és véleményezési jogkörrel részt vesz a szőlő- és borgazdálkodással kapcsolatos közigazgatási ügyekben.
4. A hegyközség intézkedéseit az önkormányzati rendelkezésekkel összhangban hozza meg.

Falugazdász iroda: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 11.

Fogadóidő: Hétfő: 07:30 – 16:00 Kedd: 07:30 – 16:00 Szerda: 07:30 – 16:00 Csütörtök: zárva Péntek: 07:30 – 14:00

Információ: Tóth Krisztina falugazdász telefon: +36 70 709 0649 email: toth.krisztina@nak.hu

A falugazdászok segítik a gazdálkodókat:

  • Őstermelői jogviszony létesítésében;
  • Őstermelők családi gazdaságának kialakításában;
  • Az agrártámogatások igénylésében;
  • Jogszabályok értelmezésében;
  • Piaci viszonyokkal kapcsolatos információkkal;
  • Továbbképzés és szaktanácsadás szervezésében;
  • Folyamatos tájékoztatást adnak a gazdálkodók részére a kormányzati döntésekről

Weboldalak:

Balatonfelvidéki Borvidék honlapja

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlap

Rendtartás:

Balaton-felvidéki Borvidék Rendtartása (letölthető PDF. formátumban):

Rendtartás

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZDATÓSÁG

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Főigazgató: Dr. Radovics Tibor
Tel.: 88/425-024

TAPOLCAI KÖRZETI IRODA
8300. Tapolca, Kossuth u. 2
Igazgató: Szűcs Ferenc

ugyfelszolgalat-es-falugazdaszok

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
8300 TAPOLCA, KOSSUTH  U. 2.

2019. FEBRUÁR 04-TŐL A KAMARA ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

ÜGYFÉLFOGADÁS TAPOLCÁN:
HÉTFŐ               7:30 – 16:30
KEDD                 7:30 – 16:30
SZERDA:            7:30 – 16:30
CSÜTÖRTÖK:     7:30 – 14:00
PÉNTEK:            7:30 – 14:00