Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

Lesencefalu Község Önkormányzata

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00011
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Lesencefalu községben
45.109.289 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2020.12.29.

A projekt célja, hogy Lesencefalu községben a belvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető, belvízelvezető infrastruktúra fejlesztése, a csapadékvíz okozta károk enyhítése, illetve megszüntetése, a biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése. A tervezett létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a vizek rendezetten és kártétel nélkül kerüljenek elvezetésre ezáltal alkalmazkodva az éghajlatváltozáshoz.

A munkák a már kiépített vízelvezetők hatékonyságának biztosítására, védelmére készültek, illetve a korábban kiépített rendszer kiegészítését, üzemelésének folyamatosságát biztosítják. Hordalék fogók létesítése a lakott terület határán, a hiányzó burkolatok pótlása megtörtént, a meglevő burkolatok javításra kerültek.

Lesencefalu belvizes kiadvány.pdf