Jogi nyilatkozat

Lesencefalu Község hivatalos weboldala

A honlap tulajdonosa, üzemeltetője:

Lesencefalu Község Önkormányzata

Felelős kiadó: Oravecz Attila polgármester

Cím: 8317 Lesencefalu, Kossuth u. 46.

A honlap szerkesztősége:

Közös Önkormányzati Hivatal Lesencetomaj

Webmester, közérdekű adatok:

Krejczinger István  hun8312@gmail.com

Szerkesztő (hírek, rendezvények):

Bogdán Judit konyvtar8317@gmail.com

Honlapfejlesztés: Krejczinger István

.A lesencefalu.hu portálon közölt anyagok és fotók Lesencefalu Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A portál oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, bármilyen formátumban történő feldolgozása és értékesítése a tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Jogi nyilatkozat

Lesencefalu hivatalos weboldalának megtekintésével Ön elfogadja az ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

Lesencefalu hivatalos weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet. Tilos a portál tartalmát, annak egy részét reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a weboldalon található műalkotások fotóinak reklámozási célú, vagy bármilyen egyéb formában történő felhasználása.

A weboldal vagy egyes részeinek terjesztése csak a weboldalon elérhető közösségi ikonok használatával megengedett.

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, ajánlattételnek.

A felelősség kizárása

A weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  • a weboldal használatával kapcsolatosak,
  • a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
  • a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a weboldalhoz kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön az üzemeltető részére bármely személyes adatát akár a weboldal on-line kapcsolatfelvételi formulájának használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az üzemeltető, legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig a következők szerint kezelje.

Az üzemeltető az on-line kapcsolatfelvételi formulához vagy e-mail címhez kapcsolódóan az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási célokra felhasználhatja.

Ha Ön különleges adatot küld a részünkre, azt az üzemeltető a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszerünk látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és 12 hónapig tárolja.

Kijelentjük, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeljük, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Kijelentjük, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló törvény (Infotv.) rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeljük.

Az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt üzleti titokként kezeljük.